Quy trình nghiên cứu thị trường trong Marketing

0
2868

Mặc dù ở mỗi doanh nghiệp có những nghiên cứu khác nhau nhưng nhìn chung quy trình nghiên cứu thị trường trong marketing bao gồm 5 giai đoạn chính và chúng có các dạng sau:

Nghiên cứu thị trường trong Marketing

quy trinh nghien cuu thi truong trong marketing

Bước 1. Xác định mục tiêu và “vấn đề”

Trong nghiên cứu thị trường Marketing, bước quan trọng nhất là xác định mục tiêu của dự án. Cốt lõi của việc này là hiểu được gốc rễ cần được thông tin thông qua nghiên cứu thị trường.

Điển hình là một vấn đề quan trọng (hay cơ hội) cần thiết được đặt ra nhằm phục vụ cho dự án nghiên cứu thị trường được thực thi. Nhưng vẫn thiếu thông tin để có thể đưa ra quyết định.

Công việc của một nhà nghiên cứu thị trường là để thông báo quyết định đó với dữ liệu rắn.

Việc hiểu các vấn đề trong kinh doanh một cách rõ ràng, giúp nghiên cứu thị trường tập trung và hiệu quả.

Ở giai đoạn này của quy trình, trước mỗi cuộc nghiên cứu thị trường trong Marketing được thực hiện. Việc tưởng tượng ra một bản báo cáo nghiên cứu thị trường hoàn chỉnh cũng chính là để trả lời cho câu hỏi trong kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể tiếp cận theo hướng giả lập một báo cáo nghiên cứu thị trường với dữ liệu giả định và hỏi người được phỏng vấn: “Nếu một báo cáo nghiên cứu thị trường trông giống như thế này. Thì liệu thông tin doanh nghiệp cần đã đầy đủ?”

Nếu câu trả lời là có, thì đó là lúc doanh nghiệp cần bắt tay vào thu thập dữ liệu thật. Nếu câu trả lời là không, tiếp tục làm việc với khách hàng cho tới khi xác định được mục tiêu rõ ràng.

Bước 2: Quyết định phương án

Khi đã biết được mục tiêu nghiên cứu là lúc lên kế hoạch về loại nghiên cứu thị trường phù hợp nhất để có được các dữ liệu cần thiết. Xem phương án nghiên cứu thị trường như một kế hoạch triển khai chi tiết.

Tại bước này, đầu tiên, doanh nghiệp sẽ phải quyết định phương án nghiên cứu thị trường: dùng khảo sát, phỏng vấn nhóm. v.v…. Doanh nghiệp cần xác định cụ thể cách chọn mẫu đại diện: đối tượng khách hàng nào đang được theo đuổi, doanh nghiệp có thể tìm họ ở đâu, bằng cách nào để khuyến khích họ, v.v…

Đây cũng là lúc để xác định nghiên cứu thị trường được thực hiện bằng cách nào: qua điện thoại, gặp trực tiếp, gửi thư, online, v.v…

Tiếp theo, cần chú ý xem bản báo cáo nghiên cứu thị trường sẽ được thiết kế như thế nào để xác định các kiểu phân tích dữ liệu được thực hiện và cấu trúc của các câu hỏi: tóm tắt đơn giản, phân tích hồi qui nâng cao, v.v…

Có 3 loại nghiên cứu thị trường trong Marketing, được lựa chọn dựa trên loại dữ liệu mà doanh nghiệp muốn thu thập:

Nghiên cứu thăm dò

– Loại nghiên cứu thị trường này được dùng khi đề bài không được định nghĩa hoặc hiểu cặn kẽ. Giả thiết đặt ra cũng không được xác định rõ và kiến thức trong lĩnh vực thì mập mờ.

Nghiên cứu thăm dò giúp doanh nghiệp thu thập những hiểu biết rộng rãi, thu nhỏ trọng tâm của nghiên cứu. Từ đó tìm ra được những điều cơ bản cơ thiết để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Những kĩ thuật nghiên cứu thăm dò bao gồm nghiên cứu thị trường thứ cấp, phỏng vấn nhóm và phỏng vấn sâu. Nghiên cứu thăm dò là nghiên cứu định tính.

Nghiên cứu mô tả

– Nếu như mục tiêu nghiên cứu thị trường đòi hỏi những dữ liệu thuộc một lĩnh vực chi tiết hơn. Doanh nghiệp cần thực hiện nghiên cứu mô tả định lượng. Mục đích của loại nghiên cứu mô tả này là để đo lường một số lĩnh vực được quan tâm. Và mang tính định lượng. Khảo sát/bảng hỏi là phương tiện phổ biến của nghiên cứu mô tả.

Nghiên cứu nhân quả

– Loại nghiên cứu thị trường trong Marketing chi tiết nhất này thường dưới dạng nghiên cứu, thử nghiệm tại hiện trường hoặc qua các thử nghiệm. Trong trường hợp này, doanh nghiệp xác định quan hệ nhân quả giữa các thành tố.

Ví dụ, loại nhạc được sử dụng ở trong nhà hàng có giúp tăng doanh thu của các món tráng miệng. Liệu có mối quan hệ nhân quả nào giữa âm nhạc và doanh thu?

Bước 3: Thiết kế và chuẩn bị công cụ

Trong bước này của nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp thiết kế công cụ nghiên cứu thị trường. Nếu như lựa chọn khảo sát là phương thức phù hợp (trong bước 2), doanh nghiệp bắt đầu viết câu hỏi và thiết kế bảng hỏi.

Nếu như phỏng vấn nhóm là phương thức được lựa chọn. Doanh nghiệp chuẩn bị câu hỏi và các thiết bị cần thiết cho người điều phối. Đây là bước triển khai kế hoạch trong toàn bộ quy trình nghiên cứu thị trường.

Bước 4: Thu thập thông tin thị trường trong Marketing

Thu thập thông tin là giai đoạn tốn thời gian và kinh phí nhất. Đồng thời cũng dễ mắc sai lầm nhất. Khi triển khai thu thập thông tin thường nãy sinh những khó khăn sau:

– Khả năng tiếp cận trực tiếp với những người cần thiết để thu thập dữ liệu

– Khả năng thuyết phục khách hàng tham gia cung cấp dữ liệu

– Độ tin chân thực của các dữ liệu mà khách hàng cung cấp

– Độ chân thực không thiên vị của những người tham gia thực hiện phỏng vấn

Bước 5: Xử lý và Phân tích thông tin

Sau khi thu thập thông tin nhà nghiên cứu xử lý các số liệu thu được thông qua việc sử dụng các phương pháp thống kê hiện đại. Hoặc các mô hình thông qua quyết định trong hệ thống phân tích thông tin marketing.

Nhà nghiên cứu sẽ tổng hợp số liệu thành các biểu bảng. Từ đó phân tích chúng thành những thông tin cần thiết để đáp ứng cho mục tiêu nghiên cứu đã đề ra trước đó.

Bước 6: Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường trong Marketing

Công việc cuối cùng của qui trình nghiên cứu là báo cáo kết quả nghiên cứu.

Nội dung của một báo cáo kết quả nghiên cứu có nhiều hình thức khác nhau. Một cách tổng quát nhất một báo cáo bao gồm các nội dung sau:

Tóm tắt cho nhà quản trị
Giới thiệu lý do, mục đích nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu và ý nghĩa
Các hạn chế
Kết luận và kiến nghị
Phụ lục và tài liệu tham khảo

Trong thực tế, viết báo cáo kết quả nghiên cứu chưa phải là khâu cuối cùng. Nhà nghiên cứu marketing cần trình bày kết quả nghiên cứu cho nhà quản trị marketing. Nhằm hỗ trợ cho việc ra các quyết định góp phần vào sự thành công của tổ chức.

Trên đây là quy trình nghiên cứu thị trường trong Marketing. Mong rằng bài viết của Wikimarketing giúp bạn nắm được quy trình nghiên cứu thị trường này.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here