Marketing Strategy Là Gì?

0
1221

Chiến lược marketing (Marketing strategy) là gì? Chiến lược do cấp chức năng xây dựng trong ngắn hạn, nhằm góp phần đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược ở cấp cao hơn.

Chiến lược marketing (Marketing strategy) là gì?

Marketing stategy là gì? 

Marketing là một quá trình quản lí mang tính xã hội mà nhờ đó các cá nhân và các tổ chức có được những gì họ cần và muốn thông qua việc tạo ra, cung cấp và trao đổi các sản phẩm có giá trị với những người khác. (Theo Philip Kotler)

Marketing strategy là một chỉ dẫn xuyên suốt cho tất cả các chiến dịch marketing, PR, bán hàng để cuối cùng đạt được mục tiêu mà công ty đặt ra “Marketing Objectvies”.

Nội dung Marketing strategy

Marketing chiến lược bao gồm tất cả các hoạt động mà công ty có thể làm để gây ảnh hưởng đến nhu cầu về sản phẩm của mình. 

Marketing strategy chỉ có 3 yếu tố căn bản : chiến lược tổng quát, định vị, mục tiêu marketing (Strategies, Positioning, and Marketing Objectives). Để ta có thể xây dựng được Marketin Mix ồm có 8Ps thêm kế hoạch dự phòng, ngân sách, kế hoạch triển khai là đã có được Marketing PLAN.

Xác định Mục tiêu theo nguyên tắc SMART

Mục tiêu theo nguyên tắc SMART

 S – Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu
 M – Measurable: Đo đếm được
 A – Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình
 R – Realistic: Thực tế, không viển vông
 T – Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra

Marketing Mix

Product – Sản phẩm

Là tổ hợp “hàng hóa và dịch vụ” của công ty cung cấp cho thị trường mục tiêu. Quyết định chiến lược cũng phải được thực hiện dựa trên các hoạt động xây dựng thương hiệu, bao gói và các tính năng của sản phẩm.

Price – Giá cả 

Là lượng tiền mà khách hàng phải trả để có được sản phẩm. Chiến lược thực sự cần thiết này có liên quan đến vị thế của khách hàng, sự linh hoạt của giá, các mặt hàng liên quan trong một dòng sản phẩm và các điều khoản bán hàng. 

Có nhiều chiến lược định giá khác nhau tùy thuộc vào chiến lược của doanh nghiệp, đặc tính sản phẩm, mức độ và cường độ cạnh tranh trong ngành…

Place – Kênh phân phối 

Là các hoạt động của công ty để đưa sản phẩm tới tay khách hàng mục tiêu. Một trong những quyết định marketing cơ bản nhất là lựa chọn kênh phân phối phù hợp.

Promotion – Hỗ trợ tiêu thụ 

Là các hoạt động truyền đạt các giá trị của sản phẩm và thuyết phục để khách hàng mục tiêu mua sản phẩm. 

Chiến lược hỗ trợ tiêu thụ là cần thiết để kết hợp các hoạt động mang tính riêng lẻ như quảng cáo, bán hàng cá nhân và khuyến mại bán hàng xúc tiến vào một chiến dịch mang tính phối hợp. 

Công cụ trong Marketing strategy là gì?

Để xây dựng chiến lược thì có thể phân tích theo cách ma trận GE, BCG, PCL (vòng đời sản phẩm), để làm cơ sở quyết định chứ không phải nhất thiết phải có. Vì trong một công ty có thể có nhiều sản phẩm, SKU nến chiến lược khác nhau, hoặc định vị từng sản phẩm dịch vụ khách nhau. Có 2 cách tôi hay áp dụng

công cụ trong Marketing strategy là gì

1. Tôi là ai ? Tôi là người dẫn đầu, thách thức, bắt chước, hay tôi quá chuyên biệt thì chiến lược của tôi là gì ?

2. Sản phẩm của tôi đang ở đâu ? Mới gia nhập, đang phát triển, thịnh vượng, giảm dần hay chuẩn bị loại bỏ ? Chiến lược của tôi sẽ là gì ?

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here