Dữ liệu đang biết về con người nhiều hơn con người biết về dữ liệu

0
585

Hiện nay mọi hoạt động của con người đều sinh ra dữ liệu. Nếu không kiểm soát tốt, sẽ tới lúc dữ liệu kiểm soát con người thay vì con người kiểm soát dữ liệu.

Trong những năm gần đây, vấn đề dữ liệu đang trở nên quan tọng với các cá nhân và các tổ chức. Với cá nhân, vấn đề liên quan đến dữ liệu là việc các thông tin sinh ra từ hoạt động của mỗi người được sử dụng cho mục đích gì.

Còn với các doanh nghiệp tổ chức, vấn đề của dữ liệu còn nằm ở cách thu thập, cách xử lý và mục đích sử dụng dữ liệu là gì.

Tất cả các vấn đề này đều có vai trò quan trọng như nhau. Nếu việc thu thập dữ liệu tốt mang lại rất nhiều loại dữ liệu nhưng xử lý chưa tốt khiến cho các dữ liệu này trở thành dữ liệu rác sẽ gây ra ảnh hưởng tới việc sử dụng dữ liệu để ra quyết định.

Đây chính là hạn chế của sự tăng trưởng. Ví dụ như tăng trưởng dân số, nếu kiểm soát không tốt có thể mang lại hậu quả về xã hội như vấn đề lương thực, y tế, giáo dục. Hay ở các nông trại thông minh, tất cả các cảm biến thu thập dữ liệu về môi trưởng, không khí, đất nước đều tạo ra dữ liệu.

Nhưng những dữ liệu này lại không có gì đảm bảo có thể sử dụng được không nên cần có bước phân tích.

Theo ông Piere Bonnet, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành công ty quản lý dữ liệu Orchestra Networks: “Dữ liệu biết về chúng ta nhiều hơn việc chúng ta biết về dữ liệu. Chúng ta không biết dữ liệu nào về bản thân mình đang bị ai thu thập, lưu trữ ở đâu”.

Cũng theo ông, tại Việt Nam, các doanh nghiệp hiện nay đang có 2 vấn đề chính về dữ liệu, một là về cách thu thập, xử lý dữ liệu và hai là mục đích sử dụng các dữ liệu này.

Nhiều doanh nghiệp trong nước đang theo có mục đích sử dụng dữ liệu tốt, nhưng nguồn dữ liệu của họ lại chưa tốt. Những dữ liệu này có thể không chính xác, bị thu thập trùng, thiếu.

Một số doanh nghiệp khác lại thu thập dữ liệu tốt nhưng mục đích sử dụng của họ lại không thật sự phù hợp, ví dụ các công ty bảo hiểm thường thu thập dữ liệu sức khoẻ khách hàng để quyết định mức giá gói bảo hiểm.

Còn một nhóm doanh nghiệp khác, họ vừa không thể thu thập dữ liệu hiệu quả, cũng không rõ phải dùng các dữ liệu đó làm gì hay có mục đích xấu.

Quan trọng nhất, các doanh nghiệp cần hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu và quản trị dữ liệu. Sau đó là việc phân biệt giữa mục đích tốt và mục đích xấu khi sử dụng dữ liệu. Vì nếu sử dụng dữ liệu với mục đích tốt, đó sẽ là thúc đẩy cho cả xã hội.

Quản trị dữ liệu tại Việt Nam trong thời gian tới cũng sẽ hình thành một thị trường dịch vụ. Theo đó khối khách hàng ngân hàng và viễn thông sẽ là những đối tượng có nhu cầu quản trị dữ liệu lớn nhất.

Gần đây các tổ chức tài chính quốc tế đã ban hành một số quy định về quản lý dữ liệu, các quy định này buộc các ngân hàng trong nước phải tuân thủ.

Với ngành viễn thông, các nhà mạng đã có thể thu thập dữ liệu về tài chính, thông tin cá nhân của khách hàng và các dữ liệu này cũng rất lớn.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here