Chiến lược xây dựng Tập đoàn hàng đầu trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam của Masan

0
1002

Chúng tôi tin rằng quy mô, các nền tảng vận hành và dòng tiền là những thành phần quan trọng của một doanh nghiệp thành công và bền vững tại Việt Nam.

Dòng tiền bền vững

– Là một thị trường đang phát triển, Việt Nam rất nhạy cảm với các biến động kinh tế vĩ mô. Chúng tôi tin rằng sự tăng trưởng bền vững trong thị trường như vậy cần đến việc xây dựng được các doanh nghiệp có khả năng tạo ra dòng tiền. Chúng tôi không tham gia hoạt động mua bán tài sản, chẳng hạn như mua quỹ đất hoặc tham gia đầu cơ ngắn hạn.

Năm 2011, lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao (EBITDA) của chúng tôi đạt 141 triệu USD. Mục tiêu của chúng tôi là đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2016.

Nền tảng vận hành hàng đầu

– Sự tăng trưởng bền vững chỉ có thể đạt được thông qua việc xây dựng các hệ thống và nền tảng vận hành tốt nhất. Nền tảng kinh doanh và vận hành có thể khác nhau trong từng lĩnh vực, nhưng thường bao gồm mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc, các công cụ kiểm soát tài chính, danh mục thương hiệu, hệ thống thông tin quản lý, năng lực nghiên cứu và phát triển, và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Masan sở hữu ba nền tảng vận hàng hàng đầu thị trường, nắm giữ vị trí dẫn đầu trong từng ngành tương ứng

Quy mô

– Vị thế dẫn đầu thị trường về quy mô giúp Masan cạnh tranh thành công trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước bị phân mảnh và sự cạnh tranh từ các công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp nhà nước trở nên khốc liệt. Nhờ đó, Masan có lợi thế tiếp cận nguồn vốn, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, và các cơ hội lớn để đầu tư xây dựng hệ thống và nền tảng vận hành. Chúng tôi phát triển quy mô thông qua đầu tư có chọn lọc và chiến lược hợp nhất.

Chúng tôi là tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất nước về vốn hóa thị trường

Chiến lược thực thi

Trong một thị trường năng động với rất nhiều cơ hội, chúng tôi tin vào việc tuân thủ kỷ luật.

Chọn đúng ngành: Chúng tôi chỉ cạnh tranh trong các lĩnh vực có thể mang lại quy mô lớn với các cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thời, chúng tôi phải thấy được sự thành công của mô hình kinh doanh tương tự trong khối kinh tế tư nhân tại các nước trong khu vực. Chúng tôi đã xác định ngành hàng tiêu dùng và tài nguyên là những lĩnh vực trọng điểm của mình.

Nhắm đến “những quả dễ hái”: Trước hết, chúng tôi nhắm đến “những quả dễ hái”, đó là những ngành hàng hoặc sản phẩm manh mún, có thị trường lớn, và có lộ trình rõ ràng để đạt được vị thế dẫn đầu thị trường.

Chiến lược chặt chẽ và Thực thi hiệu quả: Khi đầu tư vào một ngành, chúng tôi phát triển một chiến lược riêng và các mô hình có thể nhân rộng để vươn đến vị thế dẫn đầu thị trường trong từng lĩnh vực kinh doanh. Điều này cho phép chúng tôi không ngừng đầu tư vào những nền tảng vận hành tốt nhất.

Phân bổ và cấu trúc nguồn vốn cẩn trọng: Chúng tôi đã huy động tổng nguồn vốn dài hạn hơn1 tỷ USD trong vài năm qua, nhưng chỉ sử dụng nguồn tiền thu được để củng cố tỷ lệ sở hữu trong các doanh nghiệp trực thuộc. Thương vụ mua lại dự án Núi Pháo về cơ bản là không dùng tiền mặt, trong khi thương vụ mua lại công ty Vinacafé chỉ sử dụng 52 triệu USD. Masan Group không đầu tư vào bất động sản hay đầu tư chứng khoán. Chúng tôi tin tưởng vào việc duy trì cơ cấu tài sản thận trọng.

Đội ngũ quản lý đa quốc gia với đẳng cấp quốc tế: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp ở tất cả các cấp tổ chức và khuyến khích sự đóng góp bằng cách trao cho họ cơ hội trở thành cổ đông.
Đối tác uy tín: Chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác có chọn lọc với các công ty uy tín trên toàn cầu, có khả năng kiểm tra và xác thực chiến lược kinh doanh, có thông tin về các cơ hội và lợi thế tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Năng lực tiếp cận và thực thi địa phương sâu sắc: Chúng tôi đã phát triển một nền tảng để quản lý các doanh nghiệp trực thuộc đòi hỏi sự am hiểu địa phương.

Tăng trưởng thông qua mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Chúng tôi sẽ thúc đẩy tăng trưởng bằng các thương vụ mua bán công ty, đồng thời phát triển các doanh nghiệp hiện tại. Chúng tôi chỉ thực hiện các giao dịch nắm quyền kiểm soát với các doanh nghiệp mà chúng tôi tin tưởng có thể trở thành công ty dẫn đầu thị trường.

Những lĩnh vực Masan Group sẽ không tham gia

Chúng tôi nhận định rất rõ ràng về những lĩnh vực mà mình sẽ không tham gia.

Bất động sản: Masan Group không đầu tư tiền mặt nhàn rỗi để mua bán bất động sản. Chúng tôi tin tưởng vào chiến lược xây dựng các doanh nghiệp có thể tạo ra dòng tiền.

Cổ phần thiểu số: Masan Group tin tưởng vào việc nắm giữ quyền sở hữu đa số hoặc các hình thức kiểm soát trong những doanh nghiệp của mình và không đầu tư thụ động. Điều này giúp chúng tôi chủ động nâng cao giá trị và áp dụng những chuẩn mực tốt nhất.

Quản lý theo công ty gia đình: Masan Group không phải là một công ty gia đình. Chúng tôi tuyển dụng những nhà quản lý chuyên nghiệp ở tất cả các cấp tổ chức và trao cho họ cơ hội trở thành cổ đông.

Sở hữu chéo: Các doanh nghiệp của chúng tôi không đầu tư chéo và họ cũng không sở hữu cổ phần của Masan Group. Điều này làm tăng tính minh bạch và ngăn ngừa xung đột lợi ích.

Giao dịch nội bộ giữa các doanh nghiệp thành viên: Các doanh nghiệp của Masan Group không liên kết với nhau hoặc trở thành đối tác của nhau. Ví dụ, Masan Consumer không vay vốn từ Techcombank, và Masan Resources sẽ không tham gia vào liên doanh với Masan Consumer.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here