Ai chứng minh?

0
806

Tiếp thị và quảng cáo được xem là ngành khoa học hay nghệ thuật?

Có khá nhiều lý thuyết trong 2 lĩnh vực này trong suốt nữa thế kỹ qua để cho chúng ta tin rẳng đây là môn khoa học. Nhưng thật ra không phải vậy.

Tất cả những lý luận thường ngày của chúng ta về thương hiệu, định vị, quảng cáo, truyền thông… đều không có một độ chính xác về mặt khoa học nào cả.

Khoa học phải xuất phát từ thực nghiệm mà ra.

Ngành y khoa là một ví dụ. Để có được những kết luận mang tính khoa học, các bác sĩ phải dựa vào thống kê trên diện rộng.

Đã có ai thống kê trên diện rộng nào cho thấy “khác biệt” sẽ mang lại thành công cho thương hiệu?

Đã có ai thống kê trên diện rộng cho thấy “20% khách hàng mang lại 80% lợi nhuận”?

Đã có ai thống kê trên diện rộng cho thấy “định vị” là quan trọng nhất trong xây dựng thương hiệu?

Đã có ai thống kê để cho thấy 22 quy luật gì gì đó của Rise là đúng hay chỉ mình Rise cố tình chọn những ví dụ đúng để chứng minh lý thuyết của mình.

Đã đến lúc chúng ta nói đến tính khoa học của tiếp thị và quảng cáo.

Đã đến lúc như ngành y học, chúng ta hãy dùng khoa học thống kê để đưa ra những kết luận có độ chính xác cao hơn.

Đó chính “Evidence Based Marketing” mà Bryon Sharp đã gọi trong cuốn sách “How Brands grow – What marketers don’t know” của mình.

Dù chúng ta đi sau đến muộn còn hơn là tự huyễn hoặc chúng ta từ những giả định, lý thuyết, quy tắc, quy luật không được chứng minh thực tế từ một vài học giả nào đó.

Tôi sẽ học lại, đọc lại về vấn đề nghiên cứu khoa học để từ đó bình tĩnh và hiểu rằng cái gì sai, cái gì đúng trong một mớ lý thuyết chưa được kiểm chứng của cái gọi là khoa học tiếp thị.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here