Branding Marketing là gì? Branding và Branding marketing?

0
1546

Brand Marketing là gì?

Brand Marketing là khuynh hướng chủ yếu của marketing hiện đại.

Trước đây marketing chỉ chú ý đến sản phẩm, với chiến lược xoay quanh khái niệm vòng đời sản phẩm. Các lý thuyết của Philip Kotler vẫn xoay quanh khái niệm sản phẩm là chủ yếu.

branding coca cola

Nhưng các tập đoàn đa-quốc-gia hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng đã đi tiên phong trong mô hình marketing và quản trị thương hiệu (brand) làm trung tâm.

Cần lưu ý rằng branding marketing tái định nghĩa cả sản phẩm. Chứ không như sự nhầm lẫn giữa branding marketing (tiếp thị thương hiệu) và branding (xây dựng thương hiệu). Bằng luận điểm “thương hiệu chính là đỉnh cao của sản phẩm”. Brand marketing là hệ thống tiếp thị toàn diện nhất hiện nay.

Định nghĩa của Brand Marketing về sản phẩm?

Trong hệ thống lý luận Brand Marketing định nghĩa về sản phẩm: “Sản phẩm là một tập hợp các lợi ích”.

Khi mở rộng định nghĩa này chúng ta có: “Hai nhóm lợi ích là nhóm lợi ích và nhóm lợi ích cảm tính”. Các lợi ích này khi đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì được gọi là “giá trị”. Vì vậy khái niệm “lợi ích” là thuộc tính của sản phẩm. Còn khái niệm “giá trị” là thuộc tính của “thương hiệu”.

branding marketing

 

“Một tập hợp các lợi ích (tức Sản phẩm) bao gồm các yếu tố khác biệt được công nhận, sẽ trở thành Thương hiệu”. 

Khái niệm sản phẩm là một tập hợp các lợi ích, là một sự thay đổi lớn trong nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh. Định nghĩa này cho thấy có thể xem mỗi con người cũng là một sản phẩm, một thương hiệu. Đồng thời xây dựng thương hiệu cũng đi đôi với xây dựng sản phẩm là vì vậy.

Branding khác với Brand Marketing như thế nào?

Branding là khái niệm thiên về phần hình thức, hình ảnh thương hiệu.

branding

Cụ thể hơn là khuếch trương hệ thống nhận biết thương hiệu. Brand Marketing đề cập xâu sắc hơn về khái cạnh chiến lược (strategic brand management) và quản trị thương hiệu.

Với ý nghĩa là một chiến lược marketing tổng thể. Iít nhất ở cấp độ giải pháp toàn diện 4P, hoặc cao hơn là 7P.

Lưu ý trong lý thuyết Brand Marketing đã định nghĩa lại “thương hiệu chính là đỉnh cao của sản phẩm”. Brand Marketing vì vậy, rất chú trọng vào sản phẩm.

Brand Marketing khác với Product Marketing như thế nào?

Marketing hiện đại hình thành từ khái niệm vòng đời sản phẩm.

branding là gì

Tuy nhiên cho đến nay, nhận thức vòng đời sản phẩm được thay thế bằng cách phát triển lên thành mô hình những vòng đời sản phẩm nối tiếp nhau tạo ra thương hiệu. Có rất nhiều điểm khác nhau khác. Chẳng hạn như khái niệm định vị: “định vị sản phẩm” trong product marketing chỉ là 1 trong 4 nhóm giải pháp của khái niệm định vị toàn diện trong brand marketing.

4/5 - (1 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here