Digiworld vượt kế hoạch cả năm sau 11 tháng

0
793

Sau 11 tháng, doanh thu Digiworld vượt 16% và lợi nhuận vượt 2% kế hoạch cả năm.

Ngày 24/12, CTCP Thế Giới Số (Digiworld) đã công bố kết quả kinh doanh ước tính 11 tháng năm 2018.

Theo đó, doanh thu 11 tháng ước đạt 5.460 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 11 tháng đạt 103 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch cả năm.

Như vậy, ước tính kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2018, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm đã đặt ra.

Trong cơ cấu doanh thu, nếu như trước đây ngành hàng máy tính và điện thoại chiếm tỷ trọng chính, thì hiện nay đã có sự tăng trưởng mạnh và đều đặn từ ngành thiết bị văn phòng.

Cụ thể, ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng ước tính đạt 2.218 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch.

Ngành hàng điện thoại di động ước đạt doanh thu 2.166 tỷ đồng, hoàn thành 181% kế hoạch.

Ngành hàng thiết bị văn phòng ước doanh thu đạt 1.016 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch, vượt sớm kế hoạch năm 1.000 tỷ, đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay trong ngành hàng này.

Ngành hàng tiêu dùng ước tính doanh thu đạt 60 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here